BERARD

BOLU BERARD

Bolu Adal Psikolojik Danışma Merkezi Eğitim ve Seminer, ayrıca haber ve etkinlik duyuruları. Sitemizi takip ederek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Berard AIT Yöntemi, algının en kısa yolu olan sağ kulak-sol zihin bağlantısının güçlendirilmesidir. Sol kulak ağırlıklı işitsel algı,  halk arasında  ‘jetonun geç düşmesi’ olarak bilinir. Zihnimizde iki işitme merkezimiz ama sözel ve sayısal  bir algılama ve yorumlama merkezimiz olduğundan ve bu merkezin de sol zihnimizde bulunmasından dolayı sol zihnin gelişiminin önemi açıktır.

Sol zihni geliştirmek için kulakların işlenmiş müzikle (müzikteki alçak ve yüksek frekanslarla) çalışması ve zihnin  yeni yollar bularak, kendini yenilemesidir.

13 Ekim 2022 01:50
Okuma-Yazma Sorununda Berard Çözümü.